gallery/____impro-1-onewebmedia-logo_final_alpha_VIT
gallery/____impro-1-onewebmedia-Omorg1

Vi har över 15 års erfarenhet av elearning och interaktiv film för webben.

Med kreativa manus, bildtänk och tekniskt kunnande skapar vi kostnadseffektiva lösningar.

Vi är specialister på dramatiserade, skådespelardrivna interaktiva filmer.

Våra kunder inkluderar Ericsson, SCA, PwC, Scania, SJ, Swedbank m fl.